همانطور که گفته شد وظیفه در دست گرفتن و درایت از همین مورد ها به عهده مشاور املاک بوده و بایستی نسبت به بررسی آنان مبادرت کند. همینطور مشاجره صادر شدن سند، مراقبت و نگهداری از عرصههای دولتی هم بحثی میباشد که می بایست پیگیری شود. پیش از این هم کارهای مشترکی فی مابین ۲ قوه رخ گرفته بود، اما عمل مشترک کنونی موفقیتهای بیشتری را داشته است. در ادامه، سید رحمتالله اکرمی مدیر خزانهداری تمام مرز و بوم و معاون وزیر اقتصاد هم به همکاری مشترک در بین دو دستگاه اشاره کرد و گفت: امروز یک کار مشترک فی مابین ۲ تا قوه را آغاز کردهایم که برکات زیادی داشته است. اسناد مالکیت اموال غیرمنقول هم در مخازن خویش دولت مراقبت می شود به جهت سوق دهی همین اسناد مدنی اقدامات و کارهای بزرگی رخ می گیرد و فعالیت سادهای نیست. رییس سازمان ثبت ورقه ها و املاک کشوراظهار کرد: امید است در این زمان پنجاه روزه باقی باقی‌مانده تا نقطه نهایی سال در جهت پایان این فعالیت هم قدم موثری برداریم. بر اساس تبصره ۱ این ماده، سامانه املاک میبایست کاسه ۳ ماه از زمان ابلاغ آن خط مش اندازی می‌شد که اهمیت اعتنا به ابلاغ این قانون در آخرها سال گذشته، از شروع فروردین تا اخیر خرداد ماه مدت زمانه نام نویسی بود. وی ادامه داد: با دقت به برنامه ریزیهای پیش رو تا انتها سال به تعهدات فعالیت خوا‌هیم کرد؛ و تمام سندها به اسناد کاداستر تبدیل میشوند. به گزارش ایتنا از ایسنا، شرکت “متا متریک سولوشنز” اعلام کرد فروش املاک در چهار پلتفرم پهناور متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دلار رسید. همچنین دارای داشتن آن می توان مواقعی مانند بدهی به بانک یا شهرداری را برای هر ملک، استعلام کرد. بابایی به مورد قضیه نظارتهای عمده دستگاهها و وزارت خانهها اشاره کرد و گفت: ما یک سری وظایف ذاتی مربوط به خود دستگاهها داریم که بتوانند از اموال خودشان حفاظت نمایند و در ضابطه حدنگار نیز تاکید شده است که دستگاهها ورقه ها اموال خویش را ارائه دهند و وظیفه سازمان ثبت است که اسناد را صادر نماید و سفارش میکنیم که هر کدام از دستگاهها بانک اطلاعاتی مربوط به اوراق خود را داشته باشند و بتوانند در این زمینه از اموال خویش حفاظت نمایند و همچنین بانکهای اطلاعاتی دستگاهها به نیز وصل شوند توانند به جمع آوری اطلاعات درباره املاک خویش و همچنین املاک سایر دستگاهها بپردازند تا از دوری شود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد املاک اندیشه کرج لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر