یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای محیط بصورت دو جریان هوا به درون مکیده میشود و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در عاقبت نیروی ثقل به مقسمهای دریافت کننده آن جریان مییابد و از آنجا بوسیله پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا این که به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته می گردد که در آن مسیر بازخورد جریان آب و هوا به رخ متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی برای هوا و دو مسیر پی درپی به جهت آب وجود دارد و جریان هوا به طور معمول بصورت دمنده از مدل مکشی ساخت میگردد. در شرایط بسیار طاقت فرسا سوزوسرما مثل زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، میتوان دمنده را معکوس کرد که در این رخ هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده امداد میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب بخش اعظم رخ می دهد. برای مثال در تهران دمای محفظه در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، اما دمای حباب مرطوب میان 25 تا 26 سکو سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار بخش اعظم ای را دارا است که اينک به اشکال مختلف اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می توان به جهت حذف گرما از منابع گوناگون مثل ماشین آلات یا این که مواد مراحل گرم استعمال کرد. برج خنک کننده دستگاهي است که حساس ايجاد سطح وسيع تماس آب اهمیت هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به عامل گرماگیر بودن فرآیند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که میزان کمي آب تبخير مي شود و سبب ساز خنک شدن آب می شود. تحلیل همین مسئله و هم توصیههای لازم برای دوری از تشکیل یخ در باطن لولههای برج خشک و یا نگه داشتن مقدار آن در حد مجاز را میتوان در آخرین منشاء نام برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، میتوان اهمیت ارتقا جریان آب گرم در محفظه خارجی نزدیک به محل هوا وضعیت را زیر در اختیار گرفتن در آورد و در عاقبت یخ را ذوب و از تشکیل یخ نو دوری کرد. به جهت خودداری از خارجشدن هوای گرم در زمستان و امداد به تهویه در تابستان میتوان از یک فن قابل تغییر و تحول جهت بدور در درون فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان حساس قطع جریان هوا در بخش مرطوب میتوان از برج بصورت تقریبا خشک به کار گیری کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار هست در قسمت بالای برج و در زیر دمنده قرار می‌گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ می باشد در قسمت تحت برج که وسیعتر است قرار میگیرد. در همین طرح جریان هوا میتواند به طور طبیعی و یا این که توسط دمنده از نوع جریان ناخواسته مهیا گردد. لولهها بوسیله جریان هوای جو (در یک برج با جریان طبیعی)، و یا این که به وسیله یک دمنده مهم جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. همین گونه برج بر مبنا ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک کار میکند. کارایی ترموستات چند مرحله ای برج خنک کننده: اهمیت به کارگیری از ترموستات چندین مرحلهای و کارگزاری آن بر روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می توان بر پایه دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، حیاتی تغییر به دور الکتروموتور حرفه برج خنک کننده مطابق دستور ارسالی به اینورتر برج، میزان کمتر دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را در اختیار گرفتن نمود. همین سیستم به رخ پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را اندازه گیری و بر اساس آن دور موتور را به وسیله فرکانس تغییر و تحول می دهد که بنا به رکورد های موجود میزان مصرف انرژی کل دستگاه در برهه زمانی زمانی یکسال از 30 تا 50 درصد کاهش می یابد و همینطور مصرف آب هم به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. همین دستگاه اهمیت ایجاد تراز وسیع تماس بین آب وهوا تبخیر را آسان می نماید و باعث خنک شدن پر سرعت آب می شود. از این رو این جور سیستم برودتی را خشک یا درای نیز می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک نتورک چوب در اطراف برج و حدود 3 متر فراتر از توده تخته ها قرار داراست که به آن قطره گیر یا الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته مقدار هدر رفت آب بسیار تحت می باشد و غلظت آب سوای هیچ تغییری مجددا درون مدار خنک کاریباز میگردد. سطح ها حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: در صورتی که رسوب ها را در همین محل تماشا کردید باید حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و تمیزکاری برج خنک کننده حذف آلاینده ها فارغ از نیاز به تخلیه یا خاموش نمودن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، نظیر چگالنده سطحی به جهت بیرون سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی به کار گیری میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا جاذبه و یا این که جریان هوای بلوور ها از برج بیرون مي شود . در واقع برج خنک کن در این گونه کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به این ادله در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا این که سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين نوع برجها اولا بسيار پهناور هستند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست آیتم به کارگیری قرار مي گيرند. در این گونه یک سلول در ساعات غیرفعال یا این که در مواقع اندک تقاضا، میتواند در شرایط آمادهبکار باشد. بدلیل این که کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower خشک به روش بسته عمل میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از طرز آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی میتواند اهمیت بخار خارج شده از توربین در یک چگالنده گشوده ترکیب شود. مایع اشباع آمونیاک به امداد پمپ به چگالنده گشوده میگردد. مدام برای استعمال از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده یاری بگیرید. این جنس از پاراگراف ابزار صنعتی میباشند که به دفع گرمای اضافی امداد می کنند. فقدان آب در اثر تبخير و باد را حساس به کارگیری از ارتباط هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل همین انرژی گرمایی را به طور تمام دفع میکند. اختلاف دمای ورودی و خروجی آب در کولینگ تاور همینطور تابعی از موقعیت محیطی و دمای آب محل ورود به منبع برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به داخل برج نیزايجاد گونه های در مراحل کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری مقدار گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک ارتقاء قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خود خوردگی و انسداد بیولوژیک مهم جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . البته به جهت ارتقاء مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ طولانی تر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همچنین می توانند هوا را دارای یک ضربه به برج وارد نمایند یا آن را از طریق یک گیرایی بیرون بکشند. در صورتی که رشته در حیطه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و چنانچه رشته در منطقه محل ورود قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی تحمیلی نامیده می شود. حیاتی بکار بردن برجهاي خنک کننده اين کار انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي میباشد که در تراز بالاي آن شيپوره ها یا ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. نحوه عمل برج خنک کننده خیس (مدار باز) به این رخ می باشد که آبگرم دارای پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده گشوده میشود و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک اهمیت بخار، به داخل بخار افشانده میشود. چرا که رشته ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب جهت دهی میکنند. بیشتر ساخت کنندگان هم دستورالعمل های خوب نگهداری و نیز برنامه های تعمیر و محافظت را شامل می شوند که می تواند هم هزینه و نیز هزینه های عملیاتی شما را بی آلایش کند. چنانچه در اکنون برنامه ریزی به جهت تعویض برج خنک کننده سابق و فرسوده موجود خویش اهمیت برج خنک کننده جدید فایبرگلاس میباشید ، می بایست علاوه بر اعتنا به ظرفیت، حجم آب در گردش، بعدها برج ، شاسی و امکان استقرار و نصب در محل برج خنک کننده دیرین ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب اهمیت برج نو هم توجه نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به مراد خنک نمودن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از همین مدلها به عوارض متمایز منسوخ شده و دیگر چندان گزینه استعمال قرار نمی گیرند. آن گاه مواقعی مثل حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای آیتم نیاز، ویژگی ها، مارک و دسته برج خنک کننده مد نظر، بایستی گزینه تحلیل قرار گیرد. براي هر 10 درجه فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد تمام آب در حال گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در اکنون گردش در برج خنک کننده ايجاد اشکال و انسداد و رسوب مي کند که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق یه خرده از آب در اکنون گردش را تخليه مي نمایند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) مشهور است .بلودان یا درین آب برج خنک کننده باید حد اقل به میزان ده % آب مصرفی یا میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در اکنون گردش که بصورت بخار میباشد به جای آب استعمال میشود، می توان از آمونیاک به عنوان عامل انتقال گرما در میان بخار آب و هوا استعمال کرد. یک حوض توزیع دارای توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه کاهش شتاب برج خنک کننده لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
راهنمای چنگیزخان برای لباس بچگانه Excellence

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagrasugar rush oynabomb bonanza oynaMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren siteler