اما نوجوانان پسری که در برهه زمانی بلوغ سینه هایشان رویش می نماید و پهناور تر می شود به طور موقتی مهم ژنیکوماستی روبرو هستند و بعد از گذشت هنگامی سینه هایشان بهبود پیدا می کند. در مواردی که سینه های مردان دوچندان پهناور باشد باید از ترفند لیپوساکشن امداد بگیرند تا گوشه ای از چربی های سینه تخلیه شود. سپس از این که چربی های مازاد سینه ها تخلیه شد به جهت بهبود موقعیت پوست مازاد سینه، در اطراف هاله سینه برش هایی ایجاد می شود تا بخش های اضافی آن برداشت شود. برای کنترل درد آن‌گاه از جراحی ، داروی مسکن برای شما تجویز می شود. کلیدی همین حال، چنانچه بیماری خاصی باعث پیدایش ژنیکوماستی شده باشد، برای معالجه آن دارو تجویز می کنند. این شرایط گاهی ممکن می باشد صرفا به جهت یک طرف سینه و یا هر دو طرف بروز کند. نوزادان ، جوانان در سن بلوغ و مردان میانسال و مسن ممکن هست در گیر همین عارضه شوند. همین اختلال ممکن است بر روی یک یا این که هر دو سینه اثر gynecomastia 14 years old بگذارد. به مدت ۳ دقیقه حساس صابون بتادین دوش بگیرید و از تماس وسایل زینتی خود اهمیت بتادین جلوگیری نمایید چون بر روی آنان لکه تشکیل خواهد شد. زخم پوستی روی پستان. جراحی یک عدد از طریق های معالجه بزرگی پستان یا این که همان ژنیکوماستی در مردان است. در بعضا از مردان همین عارضه در هر دو پستان ها تماشا می شود البته مواقعی وجود دارند که یک عدد از پستان ها رشد غیر عادی داشته است. در برخی از موارد، معالجه نیاز نمیباشد. ژنیکوماستی ناشی از تغییرات زودرس سطح هورمون اهمیت رویش معمولا در طی شش ماه تا دو سال به خودی خود ناپدید می شود.

ایندکسر