پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

می توانید اهمیت مشاوره اساسی کارشناسان حرفه ای در تعیین یک پلنیوم باکس مطلوب صحیح فعالیت کنید. برای مشاوره و آگاهی از بها انواع باکس توزیع هوا حساس کارشناسان کمپانی صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب اساسی نیاز خویش در گوشه و کنار مورد لحاظ در کالا های متمایز مانند گالوانیزه و یا آلومینیومی تهیه کنید. پلنیوم باکس با دقت به نیاز گوشه و کنار در دو مدل گالوانیزه و یا آلومینیومی تهیه می شود. اساسی توجه به توضیحاتی که در نوشته دیتا شد پلنیوم دارای کس ها برای هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی اهمیت طراحی منحصر به فرد ایجاد می شود. بعد ها دهانه پلنیوم باکس ها اصلی اعتنا به بعدها پشت روزنه اسلوت تعیین می شوند . برای انتقال هوا به دریچه هایی اهمیت طول بلند از باکس توزیع هوا استفاده می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر اهمیت کالا گالوانیزه به کار گیری می شود. باکس های انتقال هوا از جنس استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ضخامت گوناگون هستند. همانطور که گفتیم ارتفاع پلنیوم ها می تواند متعدد باشد بنابراین تعداد دریچه های محل ورود هوا نیز متناسب اساسی طول باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه این مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها معلوم میباشد یک جعبه در ساخت آن‌ها تعبیه شده است که از آن به مراد تجمع هوا به کار گیری می شود. باکس ها همه سفارشی هستند و ابعادشان به نسبت طول و عرض محل مورد لحاظ متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در ابعاد متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از همین رو قیمت آن به ابعاد و محصول ورق بستگی دارد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت پلنیوم باکس شاهرخی.

حتما بخوانید:
چگونه طراحی داخلی من را فروشنده بهتری از شما کرد