رحیم مصمم می باشد که بدهی خود را به نحوی پرداخت کند و به جهت همین منظور، آخر و عاقبت به جهت او (گویی به خاطر خوش شانسی کیهانی) یک منش نجات احتمالی قرار داده است. ایشان قبل از تولید فیلم «قهرمان»، در حضور دو شاهد در مؤسسه آموزشی بامداد در تاریخ 15/05/1398، متنی را به دست خط و امضای خود تنظیم کرده و در آن صراحتاً اظهار می‌نمایند که ایده و طرح فیلم برنامه تلویزیونی «دو سر برد، دو سر باخت» وابسته به آقای فرهادی است. آقای فرهادی توقع زیادی دارا هستند و فکر میکنند فیلم می بایست در یک فضای دو قطبی قرار بگیرد تا دیده شود. هر چند رحیم این طرز را در لحاظ می گیرد (و حتی از یک فروشگاه بها میگیرد)، البته در نهایت کار به ظ اهر نجیبتری انجام میدهد: او کیف و محتویات ارزشمند آن را به زنی برمیگرداند که پافشاری داراست او مالک قانونی آن کیف است. به نظر میرسد، از دور، همین مظهر از خودگذشتگی، حتی وقتی که فعالیت اشتباه به جهت او سود بیشتری میبرد، عمل صدق انجام دیتا است. او در اطلاعیه اش گفته که کارگردان فیلم مستند «دو سر برد، دو سر باخت» در سال ۱۳۹۳ در کارگاههای آموزشی اصغرفرهادی شرکت کرده و ایده را فرهادی به او داده است. دوات آنلاین -اصغر فرهادی کلیدی داشتن دو جایزه اسکار در کارنامه هنری اش از آن دست کارگردانانی می باشد که هر گاه فیلمی را به دست سناریو می سپارد نیکی صرفا در ایران بلکه در نقاط مختلف جهان دقت عشق و علاقه مندان به سینما جلب می اصغر فرهادی دلاور لوپه کروز شود. در طول فیلم متوجه میشویم که مشکلات او از وقتی آغاز شده که یک شریک حرفه ای اساسی پولی که آن دو به جهت منش اندازی یک تجارت قرض گرفته بودند از شهر گریزو فرار میکند. فارغ از نگاه مردانه به پیکار که سبب شده تا قهرمانان اهمیت همین ژانر در حصر مردان باشد، آثار زنانه ای از مبارزه داستان شده اند که لنز دوربین، قامت بانوان و کارایی قهرمانانه آن ها را پوشش دیتا است. اصغر فرهادی یک فیلمساز حیاتی در تاریخ سینمای جمهوری اسلامی ایران می باشد و تحولاتی که در تاریخ سینمای کشور ایران به وجود آورده قابل انکار نیست. باتوجهبه اینکه مؤسسه کارنامه برگزارکننده کارگاه مزبور بوده و در واقع ضلع سوم این ماجراست، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود می‌داند که اسناد و پرونده و صورت وقایع ثبتشده را در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی و صنفی قرار دهد و قطعاً از همین وظیفه روگردان نبوده و نیست. ایدهای که اعتنا فرهادی را در خبرها به خود جلب کرد؛ داستانى درباره قهرمانانی که در رسانهها ظهور و سقوط میکنند.

ایندکسر