میزان اقتدار آیتم نیاز موتور برق بنزینی یا این که دیزلی بستگی به الکترود به کار رفته ظرفیت موتور برق در جوشکاری دارد. موتور برق دیزلی، مصرف سوخت دکمتری دارد، یعنی اهمیت مصرف گازوئیل کاهش نسبت به بقیه موتور الکتریسیته ها، برقی با توان یکسان تولید می کند. زیرا صدای ناچیز تر و آلودگی کمتری از خویش ساخت میکند. ارزش موتور برق که حساس مارک خود کارگاه صادر می‌گردد ممکن میباشد گرانتر از برندهایی باشد که حساس اسامی متفرقه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. پر‌نور شدن دستی یا هندلی: همین شیوه اکثرا در موتور برق های بنزینی ریز 1 تا 3 کیلو وات استعمال می شود و به عبارتی طور که از نامش معلوم است نیاز به نیروی انسانی دارد. موتور برق های آروا در اقتدار های متفاوتی به بازار عرضه می شوند. 6- پریز خروجی: پریز خروجی که برای گرفتن برق ایجاد شده موتور الکتریسیته المکس می باشد. انرژی الکتریکی ساخت شده به وسیله موتور برق بدون عبور از سیستم تهیه کننده ولتاژ، غیر قابل استعمال بوده و منجر زخم به وسایل الکتریکی می شود، وظیفه همین نصیب تبدیل انرژی الکتریکی تولید شده به انرژی الکتریکی قابل مصرف به جهت وسایل می باشد، وظیفه دیگر همین قسمت تبدیل برق AC به DC و بالعکس می باشد. خیلی از مشتریان به خطا فکر می نمایند که موتور الکتریسیته بی صدا وجود دارااست ولی در واقع تمامی موتور الکتریسیته ها میزان صدایی را ساخت می نمایند و نسبت به مدلی که دارند میزان صدای آن ها گوناگون است، برای نمونه موتوربرق دیزل به خاطر گونه احتراق آن در دربین موتور الکتریسیته ها جزء پر سر و صداترین موتور برق ها می باشد و نسبت به موتور الکتریسیته های بنزینی که مکانیزم احتراق به شکل جرقه ای می باشد، صدای متعددی را ایجاد می کند. دمای قطعات موتور الکتریسیته در حین انجام عملیات ساخت الکتریسیته مصرفی، افزایش پیدا می کند؛ که سیتم خنک کننده دارای کمتر دمای اجزا به طول قدمت وکارایی بیشتر آن کمک می کند. بیشترین کاربرد آن در چه محیطی است؟ ولی فراموش نکنید که هر چه مخزن تبارک تر باشد وزن موتور هم عمده می شود . واضح شدن استارتی: این طریق راه اندازی الکتریکی (برقی) می باشد که به طور معمول در موتور الکتریسیته های تبارک 3 تا 10 کیلووات به کار گیری می‌گردد و پس از چرخاندن سوئیچ انرژی ذخیره شده در باتری، سبب روشن شدن موتور الکتریسیته می شود. در بعضی از آن‌ها با استعمال از تکنولوژی عایقبندی همین صدای ناهنجار تا حدودی کنترل شده است. وزن آن ها با یکدیگر بر پایه دسته موتور و گنجایش مخزن سوخت اهمیت یکدیگر گوناگون است. هرچه مخزن موتور شما بزرگ خیس باشد کمتر نگران کل شدن سوخت تان خواهید بود و از طرف دیگر دستگاه شما قدرت بالاتری هم خواهد داشت. هر چه ژنراتور برق شما قدرت بیشتری داشته باشد میزان انرژی برق تولیدی آن هم بخش اعظم خواهدبود. مقدار توان موتور یا ولتاژ آن رابطه مستقیمی کلیدی میزان برق تولیدی دارد.

ایندکسر