در واقع بخاطر این تم جنگی، مافیایی و جنایی که بازی داشت و مرتبط حیاتی اتفاق ها و اتفاقات آن زمان بود، استقبال فزاینده ای از آن شد تا جایی که در سراسر اروپا و آسیای مرکزی همین بازی انجام میشد و نهایتا به آمریکا و مجموعه کشورها های دیگر نیز رسید. برای مثال، بازی کلاسیک تنها از نقشهای سادهی مافیایی و شهروندی تشکیل میشود، ولی در بازیهای پیشرفته، نقشهای پیچیدهتر و نقشهای مستقل نیز به بازی طولانی تر میشوند. زمانی که شب، ساقی بوسیله معبود بیدار میشود، یک نفر را گزینش می‌نماید و او را مست میکند! در هنگام رأیگیری، در شرایطی‌که اهمیت بلند نمودن دست انجام میشود، بازیکنان باید هم‌زمان دست خویش را بالا ببرند و اجازه ندارند تصمیم خویش را تغییر و تحول دهند یا مهم نگاه به رأی دیگران و نظارت آن رأی بدهند. آن‌ها نمی خواهند به یک خلاف‌کار تبدیل شوند اما محیط و دوران این اجازه را نمی دهد. بازی مافیا در سال ۱۹۸۶، بوسیله دیمیتری دیویدوفِ روس، جهت انجام آزمایشهای روانشناختی در دانشگاه دولتی مسکو اختراع شد و بهزودی آیتم اعتنا دانشجویان و دانشآموزان قرار گرفت و سریعتر از آنچه فکر میشد، به یک بازی بازی مافیا مود همهگیر تبدیل شد. اگر روح در روز کشته شود به یک شهروند معمولی تبدیل شده و از روز آن گاه می تواند دوباره به تیتر یک شهروند وارد بازی شود. به همین صورت که در شب دوم میتواند دو نفر را به گاد معرفی کند که پس از خوابیدن الهه عشق به تیتر LOVERS به هم معرفی می گردند این دو نفر خارج از بعد مافیا و شهروند بودن اساسی نگهداری شخصیت پیشین به عنوان LOVERS (عاشق و معشوق) به بازی ادامه میدهند که در صورتی که یکی از از آن‌ها به هر نحوی از بازی بیرون شود دیگری هم ار بازی حذف میگردد. جان دشوار نیز جز شهروندان محسوب می شود و می تواند دو توشه در ارتفاع بازی دستور استعلام دهد؛ یعنی این که می خواهد صبح روز بعد همگی ی بازیکنان متوجه شوند که چه اشخاصی خارج بازی میباشند و کشته شده اند. زندانبان در مافیا توان آن را ارد که دوشب یک بازیکن را به زندان بفرستد به ین صورت که خیر چیزی میبیند و نه چیزی می شنود. سریال شبهای مافیا دو نکتهی جذاب دارد؛ یکی از حضور بازیگران و هنرمندان مطرح کشور بهعنوان بازیکن و دیگری، قوانین تدوینشده منحصربه‌فرد بازی همین سریال. برای شروع یک بازی تعداد ۳ نفر بازیکن کافی است ولی درصورتیکه دوست دارید یک مافیای حرفهای بازی کنید، سعی نمایید کلیدی ۶،۷ بازیکن به بالا سراغ همین بازی بروید. اولیه از کلیه قوانین و سناریوی مدنظر خود را مشخص کنید، تصمیم بگیرید که میخواهید چه نقشهایی در بازی باشند و پس از آن، به جهت یک «راوی» به جهت بازی گزینش کنید. احتمالا بتوان گفت یک عدد از بهترین روشهایی که به وسیلهاش میتوانید اساسی خستگی و روزمرگی گفتهشده جنگ کنید، دعوت عزیزاناحتمالا دشمنان!) خود به خانه و به معضل کشیدن آنها مهم بازی مافیا است. همینطور هرشب تنها یکی را می تواند از خطر شلیک نجات دهد. ». به جهت دکتر معالج همین سوال پرسیده میشود: «قصد نجات دادن چه کسی را داری؟ او تنها یکبار می تواند خودش را نجات دهد. گفته شده که بازی اهمیت سه ۳ سبک می باشد و تفاوت آنها صرفا در نقش هایی می باشد که به بازی اضافه می شود. گروه مافیا از افراد مختلفی تشکیل میگردد و هر کدام قابلیت و امکان ویژه ای دارند، توانا ترین شخصیتی که در همین گروه حضور دارد، پدرخوانده میباشد و بعد نقش هایی مانند تروریست، گفتگو کننده، پزشک (پزشک گروه در جبهه منفی که جز نقش های فرعی است) و مافیای بی آلایش جزئی از همین گروه شیطانی میباشند که می خواهند شهر را به سلطه خویش در بیاورند. حتی بهتازگی فیلم و برنامههای متفاوتی دارای محوریت بازی مافیا در ایران ساخته میشود؛ نظیر فیلم گرگبازی و سریال شبهای مافیا فیلیمو. در بازی کارتی شب مافیا و سریال شبهای مافیا فیلیمو یا بازی مافیای نتورک نمایش، میتوانید سناریوهای متعدد و نقشهای جالبی از این بازی بازدید کنید. سریال شبهای مافیا فیلیمو، نزدیک به 1 سال می باشد که در پلتفرم فیلیمو پخش میشود. همین بازی یکسری مهارت مضاعف حساس را در انسان ها رویش می‌دهد و سبب ساز می‌گردد که هر فرد به سطحی مهم از خودشناسی برسد؛ برای مثال این که اگر شما در مقابل دوست صمیمیتان قرار بگیرید و او از گروه مخالف باشد، کارایی میکنید بازی را ببرید یا این که بیخیال پیروزی میشوید تا دوستتان را شادمان کنید؟ هر چقدر عمده تجربه داشته باشید، حرفهایتر میشوید و آموزههایتان در بازی مافیا عمده و عمده در زندگی فردی به کمکتان میآید. به جهت شعور بخش اعظم مقوله گفته شده و به عنوان مثال، فرض نمایید که یک مجموعه 13 نفره از اشخاص متعدد در اتاق نشیمن شما برای تجربه بازی هک بازی مافیا 2 گرد آمدهاند. روایتگر، همانطور که گفته شد، در جریان بازی مافیا نقشی ندارد و بخش اعظم به عنوان ادارهکننده بازی مطرح است. پس از آنکه نقشها معلوم شد، باید اطمینان حاصل کرد که هیچ شخصی از نقش افراد دیگر باخبر نمی باشد و شما هم به تیتر شخصی که در بازی نقش دارید، هیچگاه نباید نقش خود را در ابتدای بازی برای افراد دیگر فاش کنید.

ایندکسر