از پاراگراف مهمترین روشهای موجود برای همین عمل میتوان به مواقعی همچون: لیفت کردن شقیقه حساس نخ، لیفت کردن شقیقه با کمک پلاسما جت و لیفت نمودن شقیقه مهم جراحی اشاره کرد که اساس تمامی همین روشها یکسان می باشد و متخصصان زیبایی در همین فرایندها از تکنیکهای مختلفی برای کشیدن پوست نواحی گوشهی دیده به سمت بالا و برطرف کردن چین و چروکهای همین حیطه به کارگیری میکنند. حتمی به ذکر میباشد که روشهایی همچنین لیفت کردن شقیقه اصلی یاری نخ و یا پلاسما جت مهم به کارگیری از بی حسی موضعی انجام می گردند و نیازی به استعمال از بیهوشی در همین مورد ها وجود ندارد ولی روشهای مبتنی بر استعمال از جراحی طبق معمول ذیل بیهوشی عمومی صورت میگیرند البته اساسی این حال، همچنان لیفت شقیقه حیاتی کمک جراحی جزو فرایندهای بی آلایش و سبک در نظر گرفته می گردد و ریسک این ترفند زیبایی مضاعف کم و قابل دیده پوشی است. تغییر و تحول فرم چشمها یک عدد دیگر از کاربردهای لیفت شقیقه میباشد و این ترفند زیبایی اساسی عنا وین دیگری همچون: لیفت دیده گربهای نیز در بین زیباجویان شناخته می‌گردد چون همین شیوه موجب کشیدهتر شدن چشمها می‌گردد و همین مورد از جذابیت متعددی به جهت بانوان و زیباجویان برخوردار است. انجام جراحی لیفت شقیقه را در کلینیک بوسیله کارشناس ماهر و مهم تجربه انجام بدهید تا از زخم رسیدن به جاری حسی دور بمانید. چه اشخاصی کاندید جراحی لیفت شقیقه هستند؟ سرانجام لیفت پس از عمل قابل تماشا میباشد ولی به جهت دیدن سرانجام آخری و دلخواه بایستی صبرکنید تا کبودی و ورم آن از در بین برود. استعمال از داروهای ضد منعقد خون، به علت پرهیز از انقطاع خونریزی پس از عمل کاملا ممنوع است. نحوه لیفت کلیدی نخ غالبا حدود 30 دقیقه زمانه خواهد موفقیت و ماندگاری آن نیز 2 تا 3 سال گزارش شده است. اگر چه همین روش زیبایی خاص لیفت نمودن ابروها و چشمها نمی باشد اما کشیده شدن پوست و ماهیچههای گوشهی دیده به سمت بالا موجب بازتر شدن چهره و ارتقاء زیبایی همین اعضا هم می شود و به همین برهان است که لیفت شقیقه از چنین محبوبیت بالایی برخوردار است. ممکن است به جهت شما هم اتفاق افتاده باشد که گهگاه روبهروی آینه بایستید و اساسی انگشتانتان، قسمت انتهایی ابروها را به سمت بالا بکشید. لیفت شقیقه برای اشخاصی پیشنهاد می‌شود که بهدلیل ارتقاء سن حساس پلکهای افتاده و یا ابروهای افتادهای هستند و این سبب ساز شده هست که نگران چهرهشان باشند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت کش لیفت شقیقه دیجی کالا.

ایندکسر