فروش شهادت، کار در دادگاه!بخشنامه صیانت از حیثیت و حیثیت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، 27 فروردین 1399. یک شاهد بینش در سیستم قضایی» به سازمان های قضایی سراسر کشور.

در این بخشنامه آمده است: «به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در قوه قضائیه و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی توسط شهود دروغین و شهادت دروغ، مقررات قانونی از جمله ماده 160 قانون مجازات اسلامی و مواد 210 و 211 و 320- 330 و 650 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 232 الی 247 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی مدنی در خصوص نحوه احضار و اخذ شهادت شهود و جلوگیری از تبانی و مواضع آنها با طرفین در دادگاه مورد زیر را انجام دهید.


ادامه مطلب


در ادامه این بخشنامه آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید حداکثر تا 2 ماه نسبت به ثبت اطلاعات شهود در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) اقدام کند. ).

این بخشنامه می افزاید: قضات و دادستان ها باید نسبت به احراز هویت شهود و درج مشخصات شهود در سامانه مذکور و اخذ سوابق آنان اقدام کنند.

این بخشنامه می افزاید: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در حین تحقیق یا تحقیق، بلافاصله در صحن مجلس و برای تعقیب مقصران اقدامات لازم به عمل می آید.

بر اساس بخشنامه «حفاظت از حیثیت و اعتبار شهادت شهود در دستگاه قضایی»، مرکز حفاظت و اطلاعات دادگاه مکلف شد طی نظارت مستمر در این حوزه، افرادی را که به صورت تخصصی در حوزه قضایی حضور داشتند شناسایی و وکالت کند. مراجع قضایی و در ازای دریافت وجه یا امتیاز، سعی در شهادت کذب در دادگاه دارند، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه «حفاظت از حیثیت و اعتبار شهادت شهود در دستگاه قضایی» بر عهده رؤسای کل دادگستری استان ها گذاشته شده است.

شهادت در دادگاه کار است
29 خرداد خجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر توسعه برخی دستگاه های قضایی گفت: مردم شهادت در دادگاه ها و با دریافت پول، در دادگاه یا علیه طرفین پرونده شهادت می دهند و این اقدام را کار خود کردند، در همین راستا سیستم ثبت شهادت در پرونده ها برای اعتبار شهود ایجاد شد، یعنی همه. کسانی که در دادگاه شهادت می دهند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

حتما بخوانید:
نتایج زنده فوتبال

راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات شاهد
محمدکاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر فروش شهادت در دادگاه و ایجاد سامانه ثبت شهود گفت: سامانه ای در اختیار قضات قرار دارد که می توانند در مورد مواردی که در آن شهادت داده شده است و با مقررات قانون ملی مردم استعلام بگیرید تا ببینید این شخص در دادگاه چند مورد شهادت داده است.

کاظمی فرد گفت: اکنون مشخصات حدود هشت هزار نفر را شناسایی کرده ایم که بیش از سه بار در یک سال شهادت داده اند. نه اینکه این افراد شاهدان حرفه ای باشند، بلکه به قضات می فهماند که این فرد بیش از سه بار در سال شهادت داده است.

دادگستری تهران به شهادت فروشندگان رسیدگی کرد
چهارم تیر علی القاصی مهر رئیس قاضی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دادگستری ایرنا مبنی بر ارتباط قوه قضائیه با دلالان و کسبه خارج از درب محاکم و مشکل فروش شهادت گفت: بخشنامه حفظ حیثیت و شهادت شهود از رئیس قوه قضائیه به محاکم و مراجع قضایی ابلاغ شده است افرادی که قصد شهادت کذب را دارند به سازمان حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران ارسال و همچنین موضوع در سامانه بارگذاری شده است. سیستم هایی برای شناسایی افرادی که مکرراً سعی می کنند شهادت دهند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ها، 2 هزار و 343 پرونده شهادت دروغ در مراجع رسمی وجود دارد که در این راستا 2 هزار و 554 پرونده مختومه شده و افرادی که شهادت کذب داده اند توسط حفاظت اطلاعات و نظم عمومی استان تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادستان و انقلاب به دست عدالت سپرده شدند و مراحل قانونی را هم در دادسرا و هم در دادگاه آغاز کردند.

بر اساس اصلاحیه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۸ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در محاکم قضایی در مراجع رسمی شهادت کذب بدهد به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. 25 تا 100 میلیون ریال. در این ماده علاوه بر مجازات مذکور در باب محدودیت ها و مجازات های شهادت دروغ

یک وکیل دادگستری درباره تجربه خود از ارائه مدارک کذب در یک پرونده جنایی گفت: طرف مقابل 2 شاهد را برای اثبات ادعای خود آورده بود و دیدم او سکه های طلا را از جیبش بیرون آورده و به دست شهود می گذارد. نمی دانم شاهدان حرفه ای بودند یا دوستانش، اما شهادت کذب دادند و با اینکه حکم قطعی علیه آنها صادر شد، باز هم شهادت کذب در دادگاه تاثیر گذاشت.

حتما بخوانید:
اسقف های کاتولیک و کنیسه های یهودی ارتدکس می خواهند دادگاه عالی مرزهای کوید در نیویورک را مسدود کند

یکی دیگر از وکیل دادگستری به خبرنگار ایرنا گفت: فروش شهادت در دادگاه امری محرمانه نیست و همه از آن اطلاع دارند، اما مشکل اساسی قانون است که نیاز به بازنگری دارد.

وکیل دادگستری فرهاد شهبازوار درباره شهادت کذب شهود در دادگاه ها به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در سال های اخیر نظام قضایی شاهد پدیده زشت فروش شهادت در مجتمع های قضایی بوده است. پیش از این پدیده، دادگاه ها گاه با شهود تحصیل کرده و آموزش دیده مواجه می شدند که به نمایندگی از یکی از طرفین در دادگاه حاضر می شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ادله دعوی، شهادت شهود است، افزود: ممکن است طرفین به دلیل فقدان دلیل از شهود تربیتی یا شهود دروغین برای اثبات شکایت دروغ یا واقعی خود استفاده کنند.

شهبازوار بیان کرد: دادگاه ها موظفند به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که در بحث شهود در مورد شرایط و روش های کسب اطلاعات از شهادت شهود و همچنین با انجام تحقیقات و تحقیقات بیان شده است، توجه کنند. مسائل فنی و علمی اخذ شهادت شهود.

این وکیل دادگستری گفت: در پی اصلاح قانون آیین دادرسی، قوه قضائیه حکمی را تدوین کرده است که شهود تأیید صلاحیت در سایه امنیت قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند، البته اکنون قوه قضائیه بر اساس وظیفه قانونی، سامانه ای از شهود و مطلعین را ایجاد کرده است. مکانیسمی برای تضمین حقوق محاکمه عادلانه، پلتفرم هایی برای تسهیل دسترسی به عدالت و انجام محاکمات علمی و فنی بیشتر راه اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه تعداد دفعات حضور افراد به عنوان شاهد در محاکم و دادسرا را ثبت می کند و مرجع قضایی رسیدگی کننده برای جلوگیری از شهادت دروغ به تعداد اظهارات شهود دسترسی دارد.

این وکیل دادگستری افزود: در آموزه های اخلاقی ما شهادت کذب مذموم و مکروه است، همچنین در ماده 650 قانون مجازات اسلامی شهادت کذب جرم دانسته و مرتکب این جرم به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود اما به نظر می رسد توجه به الگوهای فرهنگی و از نظر اقتصادی توجه به فرآیندهای تخصصی و مدرن می تواند منابع شواهد پولی و آموزشی را از بین ببرد.

منبع: ایرنا