البته، اسید بایستی به آب های مورد استفاده برای آب پاشی پاره ای قبل خیس از آن که آب تقسیم شده و وارد جوی های گوناگون گردد بیشتر شود تا مخلوط شده فروش اسید فسفریک رازی و یکنواخت گردد. بهترین راه و روش حل همین هست که اسید و آّب آیتم استعمال به جهت آب پاشی وارد یک حوضچه شده تا قبل از آب پاشی یکنواخت گردند. در بیشتر خاک ها، فسفر در اولی فواصل می ماند، اما در بعضا موردها به ترازو 20 تا 30 اینچ شکافت می کند. مقدار جریان اسید تنظیم شده تا میزان متعددی در واحد وزن به آب وارد شود، به طوری که میزان مشخصی از هکتار را پوشش دهد. در نحوه خشک یا این که حرارتی از فسفر عنصری به عنوان مادهء اولیه استفاده می شود و از اسید تولیدی در نحوه تر دوچندان خالص خیس و گرانتر است. اسید فسفریک تولید شده به طریق مرطوب به جهت مصارف تجاری و صنعتی عمده گزینه استعمال قرار می گیرد درحالی که در طرز حرارتی اسید فسفریک تولید شده از خلوص بیشتری برخوردار بوده و برای صنایع غذایی بیشتر استعمال میشود. در کمپانی پارسیان شیمی نگین طهران، همین سه دسته بسته بندی گزینه استعمال قرار می گیرد. در اکنون حاضر شرکت پتروشیمی رازي بر پایه طریق فوق تولید می نماید. حیاتی همین اکنون ، مشاجره هایی در آیتم اثرات و خسارت های همین اسید بر تندستی وجود دارد. در لقاح درخت مرکبات، نیاز به رخنه عمده عناصربسیار با است، و وجود اسید فسفریک در آب هایی که به جهت آبیاری استعمال می شود، مسئله اخذ فسفات حتمی به ریشه طبیعت را حل کرده است. پس از پیروزی اسید فسفریک در درختان، هم حالا این مسئله به جهت کل محصولات دیگر، به ویژه محصولات ریشه دار مانند چغندر قند و یونجه انجام می شود. یکی از از دو مدل فسفریک اسید موجود در بازار هست که به جهت کاربردهای ساخت مواد غذایی و دارویی مصرف می شود.اسید فسفریک خوراکی در حقیقت همان اسید فسفریک بی آلایش می باشد که خلوص آن به 85 درصد و یا این که بالای این مقدار رسیده است. اسید فسفریک مایع حاوی 54 % P205 است که به رخ تجاری ساخت می شود. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد خرید پلی فسفریک اسید بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر