وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال مضاعف سوپاپ حیاتی سطح رویی پیستون بازخورد می نماید و منهای شکسته شدن خود سوپاپ منجر زخم دیدن پیستون هم میشود. که البته منوط به گشوده کردن موتور هست ولی زمانی موتور را گشوده کردیم برای بررسی چگونگی پیدایش اشکالات موتور و خودداری از بروز دوباره همین اشکالات ؛ موقعیت پیستون می تواند دیتاها مفیدی در اختیار مکانیک ها و تعمیر کاران قرار دهد . در سرانجام سبب ساز مصرف سوخت بیشتر و ایجاد CO بیشتر و همینطور بالا رفتن دمای گازهای خروجی می شود. این لقی در پیستونهای آلومینیومی به علت انبساط بسیار اکثر در حیث گرفته میشود. اینجاست که خروج پرسرعت و تمام گازهای حاصل از احتراق از سیلندر حساس پیدا می کند،چراکه در غیر اینصورت عمل احتراق بازده حتمی را نخواهد داشت و حجم گاز ناشی از احتراق در سیکل قبل، فضای درون سیلندر را اشغال کرده و مانع از ورود هوای نو برای احتراق به صورت بهینه می شود. IV. تمامی موتورهای ساخته شده فشار بازگشتی مجازی را به جهت کارکرد موتور تمجید می کنند ولی در صورتی که فشار از حد معینی تجاوز کند در بلند مدت در رخ نیاز به به کار گیری از ضمانت نامه، کمپانی تولید کننده موتوراین گارنتی را فسخ می کند. در عاقبت روغن کاری کافی فی مابین جداره سیلندر و پیستون و رینگ ها انجام می شود و روغن ذرات کربن و مواد جامد دیگر را نیز از جداره سیلندر شسته و در عین درحال حاضر جداره سیلندر را نیز خنک می نماید ولی رینگ های جرم به تنهایی نمی توانند در حین تحت رفتن پیستون کلیه ذره های اضافی را از جداره سیلندر پاک کنند در نتیجه مقداری روغن اضافی به محیط احتراق رسیده و می سوزد. از چدن یا این که فولاد به طور معمول در ساختار پیستونهای موتورهای سنگین که به سرعت و عجله آنی نیاز ندارند استفاده میشود. این نوع موتورها زیرا صرفا یک پیستون دارند -و پیستون دیگری وجود ندارد که لرزش آن را خنثی کند- معمولا سر و صدای زیادی ایجاد میکنند. فرایند های موجود در لوله های هدرز را می قدرت به امداد قوانین مربوط به گازها (گازهای ایده آل ومختلط) توجیه کرد. می بایست بیش تر نماییم که در ایجاد هدرز نیز نکاتی وجود داراست که می بایست رعایت شود تا در کارایی به بهترین صورت باشد. همین حساس فرایند تولید هدرزها به مهربانی بیان می کند. I. کلیدی وجود فشار بازگشتی، موتور اتومبیل باید گازهای خروجی را تا حد بیشتری فشرده کند که همین مستلزم صرف کار مکانیکی بیشتر و یا این که به عبارت دیگر به قیمت توان خروجی کمتر است. در عاقبت توان خروجی عمده در دسترس خواهد بود. در واقع پس از مدلسازی ظاهری لوله ها، تحلیل دینامیکی جریان سیال موجود در لوله انجام می پذیرد و همه متغیر های مفید در خلق سیال، بدون استعمال از ابزار های متعدد قابل میزان گیری هستند. اساسی CFD می توان نرخ انتقال حرارت، نرخ جریان سیال عبورکننده،افت فشار و بررسی گرمایی به مراد تعیین توزیع دما و همچنین شار حرارتی موجود را که به مواد به کار گیری شده در ایجاد هدرز ها بستگی دارد، بررسی نمود. به جهت نمونه چنانچه دسته اتصال لوله ها به یکدیگر یا اتصالات در محل تجمیع لوله ها (موسوم به کالکتور) از طرز جوش انجام می شود، باید پس از انجام جوشکاری دقیق و ظریف، لوله ها از درون آنقدر صاف و صیقلی باشند که کمترین سروصدا در مسیر سیال تولید شود .در بخش اعظمی از مورد ها از لوله هایی مهم روکش سرامیکی استعمال می نمایند تا علاوه بر سطح صاف از خاصیت حرارتی مناسب آن هم بهره ببرند. ناگهان خودرویی از کنار شما حیاتی تندی ۲۰۰ کیلومتر در پیستون سمند ساعت عبور میکند. همانطور که می دانیم در موتور های احتراق داخلی ، دود حاصل از احتراق در سیلندر ها بایستی خارج گردد تا سیکل احتراق مجددا اهمیت مکش هوای تازه به باطن سیلندر ها تکرار شود. ممکن است در نگاه اولیه از دید یک شخص غیر متخصص تفاوت اکثر ای دربین همین دو وجود نداشته باشد. البته این قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن میباشد اهمیت یکدیگر تفاوت پیستون و شاتون داشته باشد. عمدتا قطر پیستون های موتور خودرو در میان 76 تا 122 میلی متر بوده و جهت کارایی مطلوب موتور ، باید کل پیستون ها به نظر میزان و وزن یکسان باشند تا موتور در گیر لرزش نگردد . به اصطلاح تخصصی خیس می بایست گفت به جهت اینکه Back pressure ، یا این که فشار بازگشتی تولید نگردد و یا به کمترین میزان برسد، می بایست طراحی و مخلوط لوله ها از قواعد خاصی تبعیت کنند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما پیستون بادی.

ایندکسر