چنین مسائل سازش شیمیایی بوسیله مدل ها قابل پیش بینی نیست. همین مدل عایق ها در بعضی از اسباب خانگی نظیر ریش تراش برقی، سشوار و ابزارهای برقی قابل حمل به کار گیری می شود. مهمترین ماده عایق هوا است. اتم های عایق با الکترون های محکمی هستند که نمی توانند به راحتی حرکت نمایند این ویژگی مهمترین برهان مقاومت همین مواد هست که آنها را متفاوتی می کند. یک سیستم عایق الکتریکی (EIS) از ترکیبی اختصاصی به شخص از مواد تشکیل شده میباشد که به جهت سازگاری شیمیایی هنگام به کارگیری در دمای حداکثر مشخص تأیید شده است. همین متاع در دمای کوره خشک می شود. این متاع بر اساس رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلیآمینی (Polyamine Hardener) تهیه می شود و در ساختار آن از کارداران شیمیایی تسریعکننده (Accelerator Agent) استعمال شده است. دستگاه تست Hipot جهت اعمال ولتاژ بالا به یک عایق و اندازهگیری مقدار جریان عبوری از آن ساخته شده است. عایق کلاس II نشان دهنده دستگاهی مهم عایق مضاعف است. در کار ماده عایق تام وجود ندارد، بنابراین مواد دیالکتریک اهمیت اثبات دیالکتریک بالا را عایق الکتریکی مینامند. سیستم های عایق الکتریکی نقش مهمی در ایمنی متاع دارند و هم اکنون به عنوان یک استاندارد جهانی در حال ظهور هستند. پوشش های عایق سطحی برای سطح های فلزی و … در واقع در این نصیب می اقتدار گفت بحث عایق در تضاد کامل دارای بحث رسانایی می باشد. پیوندهای یونی تولید می­کند و موادی که رسانایی اندک و مقاومت بالا دارند به صورت جامد، مایع، گازی مانند پلاستیک گزینه استفاده برای دوشاخه ها، روغن عایق گزینه استفاده در ترانسفورماتور و غیره در دسترس هستند. برگه عایق DMD دی ام دی (داکرون مایلر داکرون) عایق الکتریکی منعطف و به صرفهای می باشد که از یک لایه فیلم پلیاستر در میان دو لایه فیبر نبافته پلیاستر تشکیل شده هست که مهم چسب حرارت بالا لمینیت شدهاند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان عمده در آیتم عایق بندی موتورهای الکتریکی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر