شعبده‌بازی که هرگز از مجذوب‌کردن مردم ایران دست نمی‌کشد
علی کریمی این روزها پرچمدار دشمنی با مردم شده و برای رسیدن به هدفش دست از دروغ و شایعه برنمی دارد.

حتما بخوانید:
هدف از انجام ابدومینوپلاستی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید