سهم شهرداری از جرایم راهنمایی رانندگی پرداخت می شود؟

ب ـ پانزده % از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا به جهت کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای تازه در مدیر نظارت و در اختیار گرفتن بر عبور و مرور، افزایش کمّی و کیفی حضور و عملکرد پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای مرزو بوم و همینطور هزینههای اجرائی این قانون مصرف کند. در واقعیت اهمیت اعتنا به وجود گونه های دوربینهای هوشمند در قسمتهای مختلف شهر و حضور سروان و اپراتورهای هدایت و رانندگی، ممکن هست گهگاه حتی متوجه جریمه شدن خودروی خویش نشوید. تبصره2ـ صددرصد درآمد حاصل از همین ماده پس از واریز به بانک در اختیار شهرداری ذیربط قرار می‌گیرد تا به جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند. هر دو مثلث صورت و اهمیت نواز قرمز‌رنگ هستند، ولی در داخل تابلوی “جاده ی دو طرفه” دو پیکان برعکس قرار دارد و تابلوی “رعایت حق تقدم” فاقد این دو فلش ازمون ایین طومار نیم کلاچ است. در همین نوع از تابلو ها، تابلو های حق قدم و یکسری تابلوی دیگر قرار می گیرند که دارای شکل هندسی مثلث میباشند و یک نوار قرمز رنگ رنگ، بدور آن ها را پوشانده است و همین تفاوت به همین عامل هست که همین تابلو ها از با زیاد بالایی برخوردار هستند؛ به خصوص در تقاطع های آشفتگی که حق تقدم یک فرمان فراوان دارای است و رانندگان محترم باید آن را رعایت کنند. این گونه تابلو ها شباهت و تفاوت هایی نسبت به نوع نخستین دارند. همین مدل تابلو ها شباهت مضاعف زیادی به هم دارا‌هستند و می توانند شما را به سادگی فریب دهند و منجر نادرست شما بشوند. شباهت آن ها همین می باشد که هر دوی آن ها، دایره ای رخ هستند. این نوع تابلو های هدایت و رانندگی برخلاف تابلو های بازدارنده، مثل نامشان نقش اخطار و هشدار را دارند. به جهت نمونه تابلوی دست انداز یک مدل تابلوی اخطاری یا هشدار دهنده هست که به احتمال زیاد زمان رانندگی دفعات زیادی حیاتی آن مواجه شده اید. 2. تابلو های هدایت و رانندگی از جور اخطاری یا این که هشدار دهنده: این دسته تابلو ها وظیفه ی هشدار دادن به رانندگان را دارند و خطراتی که در کمین ما هستند را به جهت ما پر‌نور سازی می کنند.

حتما بخوانید:
۷۵ تم تولد برتر و جدید + عکس (پسرانه، دخترانه، مردانه)