۱۰- نویسندگان امکان ارسال هم­ زمان یک مقاله به بیش از یک نشریه را ندارند. مثال: معادله 1، معادله 2 و 3. در صورتی که استعمال از تعداد متعددی از معادلات و یا این که طرحها اجتنابناپذیر است، میتوانید آن‌ها را در جدولی از معادلات جمعآوری نموده و از آن یک تصویر تهیه و تنظیم نمائید تا از ایجاد گونه های در حروفچینی پرهیز شود. اسامی لاتین علمی و کلماتی که بایستی ایتالیک یا قطور دانلود نوشته معماری استوار pdf خیس معین گردد. به صراحت قید نماید که مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری هم ارسال نشده است. ۵.۱- پرداخت مبالغ فوق می بایست از طریق درگاه الکترونیک بانکی مندرج در انتهای فرم ارسال نوشته یا این که از نحوه صفحه فردی کاربر به اسم دانش گاه علم ها قضائی و خدمات اداری انجام و تصویر فیش پرداختی از طریق درگاه بانکی لینک و پیوند در صفحه پایگاه به ملازم فرم اصالت نوشته و تعهد رعایت اصول اخلاقی نشر در فایل پیش­نیاز ارائه شود. ۴. تصمیم آخرین انتشار یا عدم نشر مقالهها حساس هیئت تحریریه نشریه بوده لذا مدرک پذیرفتن قطعی مقاله پس از تصویب هیئت دبیران نشریه صادر میشود. حق تعیین داوران به جهت هیأت تحریریه نشریه محفوظ می باشد و هویت داوران مکتوم خواهد ماند. ۹- مسئولیت تمام منابع و مطالب چاپ شده از حیث اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود و هیأت تحریریه در صدق و سقم مطالب مسئولیتی ندارد. مسئولیت علمی نوشته به عهده ی نویسنده است. به همین ادله در همین نوشته قصد داریم در ابتدا یک تفسیر مختصری درباره چیستی نوشته دیتا و آنگاه جزئیات آن را تحلیل کنیم. لطفا فایل ضمیمه را مطالعه و براساس آن نوشته ارسالی را تهیه نمائید. لطفا از واریز وجه به حسابی غیر از شماره حساب اعلامی که متعاقبا معرفی می گردد جلوگیری فرمایید. تمام هزینه پرداختی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ( چهارصد هزار تومان) می باشد که شیوه پرداخت آن متعاقباً به اطلاع نگارندگان (ارسال کننده مقاله) خواهد رسید. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت دانلود نوشته ژنراتور سنکرون.

ایندکسر