روزنه های سقفی چهارگوش در دو مدل کلاف پهن و کلاف دور گشوده تولید میگردد، در دریچــه هــای ســقفی کلاف به دور بــاز قســمت پــره بــه قــاب ثابــت شــده اسـت ولـی در دریچـه هـای سـقفی کلاف پهـن قسـمت پـره از قـاب قابلیـت جـدا شـدن دارااست که در 4 دسته یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه، چهارطرفه سفارش گیری و ایجاد می گردد. ت- روزنه تظیم هوای خطی طرح اسلوت: این دریچه هوا به نظر ساختار به طور کامل شبیه به روزنه اسلوت می باشد، البته در عملکرد تفاوت های جزیی کلیدی دریچه اسلوت دارد. در اینجا بایستی اذعان نمود اختلاف قیمت فاحشِ دریچه اسلوت اهمیت روزنه طرح اسلوت بسیاری از کارفرمایان را مجاب به به کار گیری از همین دریچه بجای دریچه اسلوت کرده است. ب- دریچه خطی زاویه دار: همین روزنه عمدتاً بصورت دیواری بکار برده می شود که دارای زاویه ی ۳۰ جايگاه هوای داخل نتورک را به محیط هدایت کند. دریچه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاشتن در سقف را دارد، دریچه تنظیم هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف نصب شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محیط ساماندهی می کنند. دریچه تهیه هوای اسلوت سبب خروج هوا بصورت متعادل و تعدیل شده از سقف می گردد. دریچه تنطیم هوای اسلوت از یک فریم در دورتادورِ خویش و تیغه های T رخ در داخلِ و موازی دارای طول قاب می باشد. دریچه سقفی تایلی فارغ از قاب چهارطرفه سقفی را صرفاً دارای جانمایی در محلِ نشیمنِ سه پَری های سقف کاذب میتوان نصب و تعبیه کرد و مهمترین خصوصیت و مزیت همین دریچه نیز کارگزاری آسان، پرسرعت است که در زمانِ ناچیز و سوای نیاز به هر مدل پیچ و بستی در محلِ خویش تعبیه میگردد. ساختارِ قاب دریچه هوا ی سقفی سه طرفه دقیقا شبیه به دریچه هوای چهارطرفه می باشد و صرفا تفاوتی که بین این دو روزنه هوا وجود دارد، ساختارِ پرّه های داخلیِ آن‌ها می باشد. هر یک از تیغه های روزنه اسلوت فضای پیرامون را به دو قسمت تقسیم می کند.یعنی درصورتیکه در درون کادرِ همین دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن روزنه هوا را دو اسلوت و چنانچه دو تیغه بکار رفته باشد آن دریچه هوا را سه اسلوت دریچه سقفی قیمت می نامند. روزنه تهیه و تنظیم هوای خطی اسلوت هم بصورت بادمپر و سوای دمپر قابل ایجاد و عرضه می باشد. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه دریچه نورگیر سقفی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر