خطرات تنگی دریچه میترال قلب

دریچه هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( نیز قوس در طول و نیز قوس در عرض) ساخت و عرضه نمود. همین دریچه ها طوری طراحی شده اند که در خطوط ثقلی اهمیت هدهای ناچیز هم کاربرد دارند. دسته سوم روزنه ها، دریچه های هموگرافت انسانی است، این دریچه ها تنها در مورد ها خاصی مثل بیماری های مادرزادی قلب یا اندوکاردیت روزنه ای، کاربرد دارد. روزنه ها ممکن است برای محیط های مختلف طراحی و تولید شود، دریچه تهویه هوا صنعتی و یا این که روزنه هوای بخاری گازی مثال هایی از این قطعه با کاربرد های مختلف هستند. یکی از موردها با در تهویه مطبوع ، پخش درست جریان هوا در کل فضای مورد نیاز است. عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. ترمیم غالب حداکثر 3 تا 6 ماه نیاز به تناول کردن داروی ضد انعقاد دارد، صدا ندارد و عملکرد قلب را بر خلاف ردوبدل دریچه تضعیف نمی کند.با طریق های نو ترمیم بخش اعظمی از بیماری های روزنه ای قلب در اکثریت قریب به اتفاق نیاز به کار مجدد نخواهند دریچه های خطی اسلوت داشت. روزنه های فلزی درصورتیکه چه مادام العمر می باشند؛ البته بیمار نیاز به مصرف داروی ضد انعقاد دارد. افتادگی دریچه میترال و تنگی دریچه قلب حیاتی تشکیل بافت کشسانی ملازم می باشد که نشتپذیری دریچه را به دنبال دارد. در همین رخ بایستی از دستگاه پمپ قلب و ریه در همین مدت استفاده کرده تا خون رسانی به اعضای بدن را موقع فعالیت جراحی قلب به عهده بگیرد و بعد از اتمام عمل مجدد مریض را از دستگاه پمپ قلب و ریه جدا کنیم. اما مهم ترقی علم، بهبود نحوه های جراحی و استفاده از شیوه های مانیتورکردن ظریف تر، خطر استفاده از همین دستگاه پمپ قلب و ریه به صفر نزدیک شده است. هدف از همین فعالیت همین است که چسبندگیهایی که در بافت روزنه ایجاد شده است و بافت را به نیز جوش داده است، شکسته شده و دریچه گشوده شود. پزشکان کار ترمیم دریچه را نسبت به تعویض روزنه حیاتی ارجحیت می داند و معتقد میباشند که درصورت ترمیم موفق، بیمار دیگر بیمار محسوب نمی شود ترمیم دریچه نوعی معالجه قطعی میباشد و بیمار کامل درمان می شود. دریچه هایی که دارای متاع پلاستیکی هستند در سیستم های هواساز و کولر ها آیتم استعمال قرار می گیرند. این نوع روزنه هوا مهم کادر سه سانتی و همچنین حیاتی دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از روزنه هوا می باشد. برای افرادی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از دریچه خطی صاف ، شما شاید می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
انتخابات ایالات متحده: شیطنت انتخاباتی ترامپ را نادیده نگیرید.