مؤسسه صحبت آخر و بخش اعظم مؤسسات کنکوری هم کلیدی وعده «مشاوره رایگان» کار میکنند؛ اما همه افراد یک مؤسسه این عمل را انجام نمیدهند و به طور معمول نگرانی داوطلبان کنکور به خاطر این فرمان است. بزرگترین دغدغه شما کنکوریها قبولی در بهترین فن و دانش گاه محسوب میگردد و همگی بهخوبی میدانیم که منظورمان از فن و دانشکده کدام است.خانوادهها هزینه اکثری مینمایند تا فرزندشان بهترین سرانجام را در کنکور بگیرد؛ اما آیا کلیه این هزینهها به سرانجام رسیده است؟ تدریس کنکور همراهبا حل آزمون بهصورت به طور کامل تحلیلی در دی وی دی های سخن آخرآموزش فارغ از آزمون زدن عملا بی فایده است؛ چرا که اهمیت و کیفیت آموزش، در تست زدن مشخص میشود؛ ولی آزمون زدن نیز می بایست بهصورت تحلیلی باشد، به این معنی که چه؟حتما دیدهاید که در حل تستها بعضی اساتید تنها به مورد صحیح اشاره می‌نمایند و چرایی خطا بودن سایر گزینهها را بررسی نمیکنند، این فعالیت عملا وقت دانش آموز را تلف می نماید و فارغ از این‌که آزمون را بفهمد و مدرس برایش باز‌نگری کند از آن مبحث عبور میکند. مؤسسه کلام آخر که از سال ۱۳۹۰ عمل خود را در راستا تدریس کنکور شروع کرده و به خاطر کیفیت بالای محصولات خود تا به امروز در این عرصه ماندگار شده است. مشاوره و پشتیبانی محصولات کلام اخیر به وسیله اشخاص آموزش چشم و مجربمیرسیم به مهمترین بخش از تعهدات یک مؤسسه کنکوری، مطلقا و بارها دیدهاید که در تبلیغات گفته میشود «مشاوره رایگان» ولی تا چه حد این داعیه حقیقت دارد؟ بدیهی هست که شما هنگامی یک وسیله میخرید، می بایست شیوه استفاده از آن را بلد باشید تا به درد شما بخورد. بدیهی است که پس از گذشت یک عصر زمانی، مطالبی که صرفا در یک نیمکره ذخیره شده اند، فراموش می شوند و داوطلبان کنکوری سرجلسه امتحان نمی توانند بخش اعظمی از محتوای دروسی که قبلا مطالعه کرده اند را به یاد آورند، عالی راه‌حل فعالیت چیست ؟ به فعالیت بردن «تضمین» در راستا کنکور چه معنایی دارد؟ شما رابطه مداوم با مشاور خویش خواهید داشت؛ هرچند مشاور همین کار را بهصورت بدون پول انجام میدهد.خیلی از مؤسسات زیرا به عمل خودشان اطمینان ندارند همان اول کار پولهای میلیونی از داوطلب میگیرند و محصولی بیکیفیت سوای خدمات ارسال میکنند؛ البته شما یکجا هزینه نمیکنید و در بازههای زمانی مختلف، اهمیت دقت به نیازتان و همینطور برنامه آزمونهای آزمایشی، پکیجهای کنکوری حرف اخیر را تهیه و تنظیم میکنید.قیمت محصولات حرف اخیر را میتوانید در وبسایت حرف اخیر بازدید کنید. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت حرف ذ اخر الكلمة وب تارنما خود باشید.

ایندکسر