آیا فکر میکنید که زیرا قدرت خرید کردن ندارید، اسباب و اثاث خانگی گران هست یا اینکه تولیدکنندگان همین صنعت، توان خریدتان را ربودهاند؟ آیا به جهت تعمیر وسایل برقی آشپزخانه در تهران میتونیم سوله مجهزی پیدا کنیم؟ بابازاده مدیریت اداره تدریس و پرورش حوزه‌ بهنمیر با اشاره به کارگاه ساخته شده در زمینی به متراژ ۲۵۰ متر مربع جهت به کارگیری هنرآموزان رشته مبلسازی خاطر نشانکرد: مهمترین هدف ما در سال آتی بسط و تجهیز کارخانه مبلسازی در راستای رسیدن به همین سطح می باشد که نیز پیشنهاد گیرنده باشیم و نیز تولیدکننده. نائب رئیس آموزش متوسطه استان دارای حضور در نمایشگاه تولیدات مبلسازی هنرستان جهانیان و طراحی دوخت هنرستان رسالت روستای عزیزک، از نزدیک مهم فرآیند ایجاد محصولات در همین مدرسه ها آشنا شد. نائب رئیس آموزش متوسطه استان از نمایشگاه تولیدات هنرجویان رشته مبلسازی هنرستان جهانیان بهنمیر و طراحی دوخت هنرستان رسالت عزیزک بازید کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی و رابطه ها عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ «علیدهقان» امروز اهمیت ملازمت کاظمی مدیر اداره فنی و حرفهای و کاردانش، بابازاده مدیریت اداره آموزش و پرورش بهنمیر و جمعی دیگر از مسئولین همین منطقه از نمایشگاه تولیدات هنرستان پسرانه جهانیان و هنرستان دخترانه رسالت منطقه بهنمیر تماشا کرد. به گزارش بولتن نیوز، «مردم را در علیه تولیدکنندگان اسباب و اثاث خانگی قرار دادهاند.» نظر شما در گزینه همین گفتهی دبیرکل انجمن صنعت های اسباب خانگی چیست؟ این در حالی می باشد که در کشورهایی که از بعضی صنایع حمایت میشود تا قد بکشند، محدودیتهای هنگامی را در نظر می‌گیرد و برای مثال از یک صنعت برای ۱۰ سال حمایت میکنند. به هر رخ محدودسازی آزادی انتخاب مصرفکننده، کمکهای رسانهای به تبلیغات یک عده تولیدکننده به جای حمایت از کل تولیدکنندگان در کنار منع تبلیغ رقبای خارجی، تعطیلی بلند مدت صنعت های دیرین مانند «ارج» و بیش از ۹۰ سوله دیگر صرفا تا سال ۹۵ و کمتر گنجایش ساخت صدها کارخانه، موجب شدند که امروز شمای حقوقبگیر و شمای مصرفکننده تاوان آن را پرداخت کنید؛ بویژه این‌که سایه تورم بر سر صنعت اسباب و اثاث خانگی اکثر از بسیاری از حوزهها سنگینی میکند؛ ولی همین تورم تک بعدی نیست؛ به این معنی که نیز از حیطه تورم تولیدکننده به اقتصاد وارد می گردد و هم از حوزه‌ محدودیت در قیمتگذاری و فرصتسوزی قوانین گمرکی؛ در حالی که در صورتی که بازار به شکل طبیعی و عاری از فشارهای تورمی، نیازِ کارگر، کارمند و بازنشسته را تامین میکرد، افراد به پای درآمد ثابتی که در پیشگاه تورم و حصر قربانی نمی شد، نمیسوختند. سوم آنکه، در صورتی که در طول سالهایی که از دستگاه استفاده کردهاید، قطعه یا قطعاتی از آن تعمیر، تعویض و یا ترمیم شده است، همین موضوع را به تعمیرکار اطلاع دهید. در عاقبت حتی در صورتی که کاهش اقتدار خرید کردن و فشارهای رسانهای مردم را در برابر تولیدکنندگان قرار داده باشد، وجود محدودیت در ایجاد و سالها حمایتهای حقوقی و رسانهای از گرانفروشی به بهای حمایت از ساخت اشتغال در تراز محدود، موجب شده که مصرفکنندهی دستمزد و مزدبگیر دل خوشی از تولیدکننده صاحب تعمیر لوازم خانگی اموزش شکافت نداشته باشد. در سرانجام هم به سبب تولید اشتغال برای یکسری هزار کارگر دارای دستمزد ذیل خط فقر دولتها را زیر فشار میگذارند و نیز این که از آن ها میخواهند که مردم را به بهای حمایت از آنها به بانکها مقروض کنند! اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد عمده در آیتم تعمیر اسباب و اثاث خانگی ظروف ارزان لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر