از «غلام» برنامه های طنز کُردستان تا «یوسف اسدی» سیاستمدار

آقای اسدی هر وقت یاد گرفتید حق خوری نکنید و به جای گدایی نمودن حیاتی همت چیزی را به دست بیاربد و علاوه بر همین یاد گرفتید چهار واژه و کلمه فارسی حرف نمایید اون موقع میتونید به رفتن به مجلس نیز یوسف اسدی سنندج Yousef Asadi wikipedia فکر کنید. از دیگررویدادهای انتخاباتی ساير بخشها کردنشین، ورود چهار چهره کُرد به پارلمان محلی شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی بود. کسی که خود را در مقام سوار شدن بر فرغون برای خنده مردمان می داند بهتر است تنها در محدوده استان بماند خیر این که مورد تمسخر تمام مردمان جمهوری اسلامی ایران باشد.کردها هیچ وقت اجازه نمی دهند مورد تمسخر استان های دیگه باشند. این چهره انتخاباتی اساسی همان پوشش پرنده فروشی و محاسنی ژولیده در اولیه روز، در مورد برد شگفتیسازش به گویش انگلیسی اصلی مردم خرمآباد و شهروندان ایرانی کلام گفت. رستمی نژاد، فارغ از هیچ ستاد انتخاباتی به کارزار انتخابات شوراها در خرم آباد آمد و فقط یک بنر از عکس جوانی خود را چاپ و محله به محله و خیابان به خیابان میگشت و اهمیت همین دیالوگ انتخاباتی، رای اعتماد مردم را در سبد رای خویش ميریخت. یوسف اسدی سال 82 در سریال طنزی در نقش غلام بازی کرد و مردمان همین چهره کمدی را به نام غلام در خیابان صدا میزدند . خیابان شهید یوسف اسدی به معابر مهمی مثل شهرک جانبازان متصل گردیده است. یوسف اسدی گرچه برای تصاحب کرسی بهارستان استعفا بخشید و به هدفش نرسید، ولی اینبار قول و اطمینان دیتا که تا ثانیه های اخیر در شورا در نقش غلام مردمان خواهد ماند و دیگر رویای تکیه بر صندلی های سبز مجلس را در سر نمی پروراند. او خویش را غلام مردمان معرفی می کند و وعده دیتا هست که بر سر همین قسم با مردم بماند ودر شورای بدور پنجم، صادق ودستپاک به توسعه و گسترش شهری بیندیشد و از لابیگری و رانتهای متداول در شوراها که وسوسه انگیزند، پرهیز کند. از لحاظ مازیار، سهم سه درصدی استخدام معلولان در ادارات دولتی نیز مغفول مانده است و می بایست این سهم در بیجار به معلولان داده شود.یکی از پدیدههای همین دوره از انتخابات شوراها، گزینش یک دختر اهل طریقت دهگلانی سوای هیچگونه تبلیغات و چاپ عکس بود که اهمیت بالاترین رای بر کرسی پارلمان محلی این شهر تکیه زد. وی میافزاید: در ارتفاع 18 ماهی که به تیتر عضو شورای شهر سنندج کار داشتم تجربیات زیادی کسب کردهام و از طرف دیگر با کلیه مشکلات روستاهای استان هم آشنا هستم لذا همین احساس را دارم که میتوانم در گستره وسیعتری به مردم خدمت کنم.

حتما بخوانید:
ده فرمان میز اسنوکر