کوپن بیمه فرد ثالث از سال 97 حذف شده می باشد و در هم اکنون حاضر بیمهنامه فرد ثالثی که خریداری میکنید کوپن ندارد. ضابطه تخفیفهای بیمه فرد ثالث در سال 97 هم تغییر کرده است. در درحال حاضر حاضر، قابلیت پرداخت تخلفات رانندگی از طریق وبسایت پلیس راهور 120 نیز وجود دارااست و اشخاص می توانند پس از انجام مراحل استعلام، نسبت به پرداخت الکترونیکی جرایم مبادرت کنند. باشد، کمپانی بیمه میتواند نسبت به اخذ ضرروزیان از ارگان مربوطه مبادرت کند. در صورتیکه خلاف‌کار از اخذ قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منزله بیان رسمی تلقی و پیوست سابقه نزد اداره هدایت و رانندگی مربوطه حفظ میشود. طبق ضابطه جدید بیمه شخص ثالث چنانچه راننده مقصر به عامل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی منجر بروز اتفاق شده باشد، باید قسمتی از زیان وارد شده را پرداخت کند. چنانچه مدارک بیمهگزار تام باشد و دادگاه رأی مبنی بر اخذ زیان به نفع بیمهگزار دیتا باشد، درصورتیکه شرکت بیمه در پرداخت زیان تأخیر کند می بایست جریمه بپردازد. تبصره2ـ در کلیه مورد ها چنانچه قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، صاحب و مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل ماشین را کند مأموران مکلفند ضمن صادر شدن قبض جریمه، ماشین را به وی تحویل دهند. در حال حاضر چنانچه شخص تصادف نماید و از بیمه خویش به کارگیری کند، تخفیفهای او بهطور تمام از در میان نمیرود و تنها پاره ای از آن اندک میشود. حساس این که کوپن بیمه نشان دهنده تعداد زیان اتومبیل محسوب می شود ولی از آنجا که داده ها هر فرد در سیستم بیمه موجود هست لذا حضور کوپن بیمه خیلی ضروری نیست. در این وضعیت بیمه اهمیت حضور ماشین طرفین حادثه و مدارک مورد نیاز هزینه ضرروزیان نمونه سوال آیین نامه کلیدی گواهینامه را پرداخت میکند. مکتوب آموزش رانندگی شالوده سوم اهمیت پایه دوم به جهت آزمون فرق داره ؟ چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه نمونه سوال دین نامه پایه سوم رانندگی لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر